Den nya moderna bilregistertjänsten

Anmälan och Åtkomst
Bilvision har ett komplett utbud av alla bilregistertjänster från Transportstyrelsen. Tjänsterna kan indelas i två grupper. Åtkomst (sökningar) ger ditt företag möjlighet att ställa olika typer av frågor, medan Anmälan (registrering, DR) ger ditt företag möjlighet att registrera ägarbyten, teckna försäkringar, avregistrera, släcka tvåor mm.
Tjänster Åtkomst (sökning)
- Registreringsnummersökning
- Chassinummersökning
- Organisationsnummersökning
- Personnummersökning
- Körkortsfråga
- Filialfråga

Tjänster Anmälan (DR)
- Sök och annullera gjorda transaktioner i DR
- Försäljningstransaktion
- Inbytestransaktion
- Avställningstransaktion
- Återställningstransaktion
- Försäkringstransaktion
- Uthyrningstransaktion
- Producentansvar
- Avregistreringstransaktion
- Efterkontroll (släcka tvåor)
- Beställning av skyltar, regbevis kontrollmärken
- Kreditköp

Modernt gränssnitt.
Tjänsten är utvecklad med den senaste tekniken. En ansenlig mängd tid har investerats i att göra tjänsten lättanvänd och effektiv. Det finns gott om hjälpinformation rörande regelverk, skatter och mycket annat.

Låga kostnader.
Våra tjänster är förmånligt prissatta vad avser transaktionskostnad och fasta avgifter. Titta dock inte bara på de kostnader som syns. En viktig faktor som påverkar era kostnader är tjänstens utformning. Vi på Bilvision är noga med att vara tydliga med hur vi debiterar. Våra system uppmanar inte till ett slentrianmässigt klickande som kan kosta stora och onödiga pengar. Välj mellan två abonnemangsformer: Bas för det mindre bolaget och Pro för större företag. Kontakta oss, vi hjälper dig att välja rätt.

Driftsäkerhet.
Vi vet att Bilregistertjänsten är mycket viktig för din verksamhet. Vi ser därför mycket allvarligt på alla typer av driftsfrågor. Vi har en genomtänkt hårdvarustruktur med redundans i flera nivåer. Långt mycket viktigare för en stabil drift är dock våra seriösa rutiner för driftsättning av nya och/eller förändrade system. Bilregistertjänsten är öppen dygnet runt.

Lättanvända certifikat.
Transportstyrelsen ställer kravet på alla som ska göra sk anmälningar (DR) att man använder sig av någon form av certifikat. Bilvision har introducerat ett mjukt certifikat som är mycket lätt att använda och administrera. Ni använder samma certifikat i hela organisationen, certifikatet är giltigt i hela fem år och det kan kopieras och göras tillgängligt internt eller laddas ned om och om igen från vår hemsida. Certifikatet är kostnadsfritt.

Enkel administration.
Vi hjälper dig alltid i alla kontakter med Transportstyrelsen. Vi ansöker om tillstånd för din räkning mm. När ditt företag t ex behöver nya användare så står vår kundtjänst alltid till ditt förfogande. Har ditt företag bråttom så kan du ha en ny användare med behörigheter upplagd på bara några minuter.

Gör personliga inställningar.
För ökad effektivitet kan varje användare göra egna inställningar. T ex kan svarssidan för grundfråga komprimeras för att få plats på en sida, det går att ange vissa standardvärden samt även byta lösenord.

Unikt samarbete med försäkringsbolagen.
Bilvision har genom ett unikt samarbete med försäkringsbolagen en kraftigt förenklad och förbättrad funktion för att teckna försäkringar via DR. Läs mer på separat sida.

Kopplingar till dina program.
Bilvision har utvecklat kopplingar till de vanligaste programmen inom bilhandel. Som exempel kan nämnas ADP, Automaster, Bits Data, Cabas och WinAssist. Kontakta oss för mer info eller läs mer på separat sida.

Integrera själv.
För dig som har egenutvecklade system finns en XML- och Web Servicebaserad tjänst. Du kan enkelt integrera data från alla våra tjänster i ditt system.